.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Uplatnění reklamace

Kupující má právo po zjištění vady reklamovat zakoupené zboží u prodávajícího, a to osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Reklamované zboží ponechá složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu.

Reklamace váhového množství

Musí být uplatněna při převzetí zboží. Pokud se při kontrolním převažování zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí veškeré náklady spojené s kontrolním převážením kupující.

Jakostní reklamace

Jakost paliva je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce paliv. Reklamace zjevných vad (např. vyšší obsah prachu ) se uplatní ihned po převzetí dodávky, nejpozději však do 7 dnů od dodání zboží. U skrytých vad ( nepřípustné množství popela, nižší výhřevnost ) lze reklamaci uplatnit do 2 měsíců od převzetí dodávka paliva, nedošlo-li k podstatné změně zboží vinou spotřebitele. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem odebraného vzorku. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené ten, kdo uplatňuje reklamaci (kupující). Lhůta na vyřízení je 30 dní.

Vyřízení reklamace

Reklamaci paliv a služeb vyřizuje vedoucí prodejního skladu nebo jiný pověřený pracovník do 7 kalendářních dnů od převzetí reklamace. Oprávněná reklamace se vyřídí po dohodě s kupujícím:
a) Poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.
b) Dodáním náhradního zboží za vadné.

Reklamaci nelze uznat, pokud je zboží špatně uskladněno nebo bylo špatně použito (porušení návodu o vhodnosti paliv k topidlu).
Při vykládce dopravníkem se ke katalogu připočítává k podsítnému +5%.
Při vykládce briket dopravníkem, kterou provádíme výhradně na přání zákazníka, vzniká vyšší procento podsítného (brikety se rozbijí), tím se snižuje kvalita paliva a současně se zvyšuje riziko samozápalu. Proto po složení briket dopravníkem neuznáváme žádné reklamace na dané palivo.
Nevztahuje se na prodej méně hodnotných paliv za snížené seny.
Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

Tento reklamační řád platí pro uhelné sklady Uhlí-Humpolec

Kontakt: L.Kryštofová
!!! Oblast rozvozu !!!
Humpolecko a okolí
© 2022 UHLÍ-HUMPLEC SERVICES, ALL RIGHT RESERVED